Merke- og planleggingsdager

Oktober 2018

10.

Foreldremøte, Pia Friis holder kurs om barns seksualitet og forebygging av overgrep.

18.-19.

Planleggingsdager (Kanvas storsamling)

November 2018

5.-9.

Brannvernuke

12.-16.

Helseuke

Desember 2018

13.

Vi markerer Lucia, velkommen!

19.

Nissefest

Mai 2019

31.

Planleggingsdag