Merke- og planleggingsdager

Oktober 2018

10.

Foreldremøte, Pia Friis holder kurs om barns seksualitet og forebygging av overgrep.

18.-19.

Planleggingsdager (Kanvas storsamling)

Desember 2018

13.

Vi markerer Lucia, velkommen!

Mai 2019

31.

Planleggingsdag