Tilvenning
dav
dav

Tilvenning i Lønnebakken Kanvas barnehage

Tilvenning er en spennende tid for både store og små. Vi har god erfaring med å ta imot de minste og med å ivareta deres behov i en helt ny situasjon. Det er viktig for oss å ha ett tett samarbeid med foreldre slik at vi kan møte hvert enkelt barn på best mulig måte.

Som personal er vi opptatt av å først og fremst tilbringe tid sammen med barnet, dette gjøres helst på gulvet med foreldre i nærheten. Vi toner oss inn på barnet slik at vi kan møte dem på deres nivå og skape felles opplevelser hvor barna opplever glede. Barnet skal føle seg sett og hørt av profesjonelle voksne som viser barnet trygghet, omsorg, respekt og kjærlighet. Vi anerkjenner barnets følelser gjennom ord og handlinger og de skal vite at det alltid er rom for å sitte på fanget for å få nærhet og kos.

To uker etter oppstart har vi startsamtale med foreldrene hvor vi sammen evaluerer tilvenningen og blir enda bedre kjent med barnets første leveår. Vi gleder oss til nye tilskudd i gruppen og ser frem til å være med å bidra til å en trygg og god plattform som er med og skaper grunnlaget for resten av livet!